Sport.pl

Polska Biega. Zapraszamy do parku. Trwają zapisy

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, PZS ?CEZAS? oraz Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w VII Białostockim Biegu Masowym w ramach akcji Polska Biega.
BIALYSTOK.SPORT.PL NA FACEBOOKU - POLUB NAS

Bieg w Parku Zwierzynieckim odbędzie się 22 maja. Start o godz. 11. Biegacze wyruszą z Placu Katyńskiego (start, meta i biuro zawodów zlokalizowane zostaną na głównej alei, tuż obok budynku filharmonii) i będą mieli do pokonania - po raz pierwszy w historii imprezy - pętlę długości 5 km.

Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny. Rywalizować będzie można w dwóch kategoriach wiekowych: mężczyzn i kobiet oraz dzieci do lat 14 (dziewczynki, chłopcy). Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary i nagrody, zaś wszyscy uczestnicy specjalne pamiątkowe medale. Zgłoszenia prowadzone są online przez stronę Good Time.

Prawo do startu w biegu mają wyłącznie te osoby, które urodziły się w roku 2006 lub wcześniej. Przewidziany limit, to 200 uczestników. Jeżeli limit nie zostanie wyczerpany, możliwe będzie zgłoszenie także w Biurze Zawodów w dniu biegu w godzinach 8-10. Opłata wpisowa wynosi: 15 zł (do 18 maja), 20 zł (w Biurze Zawodów w dniu imprezy, w przypadku dostępności miejsc - płatność tylko gotówkowa). Osoby urodzone w latach 2002-2006 są zwolnione z opłaty. Wpłat można dokonywać gotówką w biurze Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Włókienniczej 4, pok. 218, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych, udostępnionych na platformie Good Time. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia "Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu" podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem, który wraz z innymi, niezbędnymi dokumentami (m.in. mapą trasy), znajduje się na stronie www.miejskoaktywni.pl.

Podobnie, jak przed rokiem, bieg będzie obsługiwany z wykorzystaniem elektronicznego pomiaru czasu. Numery startowe wyposażone zostaną w specjalny chipy, które zagwarantuje precyzję w prezentacji wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników.

Więcej o: